dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกรุ๊ปนำเที่ยวเพื่อการศึกษา
bulletกรุ๊ปนำเที่ยวสำหรับพนักงาน
bulletกรุ๊ปนำเที่ยวแบบผสมผสาน
bulletกรุ๊ปนำเที่ยวแบบครอบครัว
bulletกรุ๊ปนำเที่ยวแบบกลุ่มเพื่อน
bulletกรุ๊ปนำเที่ยวทัศนศึกษา
dot
dot
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletทัวร์ภาคใต้
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนค่าย “ทศปัญญา”
dot

dot


วังทัวร์
วังอักษร
วังทัวร์


จ.นนทบุรี

 

    

 

NO.

โปรแกรมทัวร์

1.

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หออัครศิลปิน

 

2.

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดรีมเวิล์ด

 

3.

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

 

4.

องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

 

5.

วัดเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

วัดสิงห์ (เตาเผา)

วัดเจดีย์หอย

 

 

6.

วัดสวนแก้ว

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

วัดเขมาภิรตาราม

วัดปราสาท

 

 

7.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (คลอง 6)

ดรีมเวิลด์

 

8.

ฟาร์มโชคชัย (รังสิต)

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

อุทยานเฉลิม

พระเกียรติ

 

อัตราค่าเข้าชม

ราคา/ บาท/ ท่าน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เยาวชนไม่เสียค่าใช้จ่าย

หออัครศิลปิน

เพิ่มท่านละ 5 บาท

ดรีมเวิล์ด (ราคาไม่รวมเมืองหิมะ 50 บาท)

เพิ่มท่านละ 140 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (คลอง 6)

เพิ่มท่านละ 30 บาท

ฟาร์มโชคชัย(รังสิต)

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ยานพาหนะ

ราคา/ บาท/ ท่าน

รถโค้ชปรับอากาศ 50-55 ที่นั่ง

เพิ่มท่านละ 220บาท

รถบัสพัดลม 50 ที่นั่ง

เพิ่มท่านละ 130 บาท

 

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ > > >   Nonthaburi.pdfWANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD