dot dot


GRAND ICE FISHING 5D3Nicon  
รหัส : WVKR09
ไฟล์เอกสาร : wvkr10.pdf
รายละเอียดย่อ :
HILIGHT!!
- เล่นสกีสุดมันส์
- สนุกกับกิจกรรมยอดฮิต ตกปลาน้ำแข็ง
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ EVERLAND
- เรียนทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก
รายละเอียดทั้งหมด :

                 โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ICE FISHING - เล่นสกี 

วันที่ 3

สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND - กิมจิ + ฮันบก + TRICKART - ศูนย์เวชสำอาง

วันที่ 4

พระราชวังเคียงบ็อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW 

วันที่ 5

N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองซองเกชอน - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKETตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
01 – 05 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
02 – 06 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
03 – 07 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
04 – 08 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
05 – 09 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
06 – 10 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
07 – 11 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
08 – 12 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
09 – 13 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
10 – 14 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
11 – 15 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
12 – 16 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
13 – 17 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
14 – 18 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
15 – 19 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
16 – 20 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
17 – 21 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
18 – 22 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
19 – 23 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
20 – 24 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
21 – 25 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
22 – 26 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
23 – 27 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
24 – 28 มกราคม
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
25 – 29 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
26 – 30 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
27 – 31 มกราคม
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
28 – 01 กุมภาพันธ์
21,400.00
ราคาเด็ก 20900
29 – 02 กุมภาพันธ์
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
30 – 03 กุมภาพันธ์
22,400.00
ราคาเด็ก 21900
31 – 04 กุมภาพันธ์
22,400.00
ราคาเด็ก 21900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD