dot dot


KOREA PROMOTIONicon  
รหัส : WVKR10
ไฟล์เอกสาร : wvkr11.pdf
รายละเอียดย่อ :
HILIGHT!!
- สนุกในสระน้ำลอยฟ้า ONE MOUNT SNOW & WATERPARK
- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
- ชมกรุงโซลในมุมพิเศ๋ษที่ N SEOUL TOWER
- ขอพรวัดโซเกซา
รายละเอียดทั้งหมด :

                  โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - OUTLETONEMOUNT SNOW PARK - WATER PARK 

วันที่ 3

เรียยนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND - N SEOUL TOWER - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

วันที่ 4

ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE

วันที่ 5

วัดโซเกซา - หมู่บ้านบุกชอนอันอก - DUTY FREE - คลองซองเกชอน - ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKETตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
25 – 29 กรกฎาคม
12,499.00
ราคาเด็ก 11999
26 – 30 กรกฎาคม
12,499.00
ราคาเด็ก 11999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD