dot dot


BEST SKI ICE FISHING 5D3Nicon  
รหัส : WVKR11
ไฟล์เอกสาร : wvkr12.pdf
รายละเอียดย่อ :
HILIGHT!!
- สัมผัสประสบการณ์ ตกปลาน้ำแข็ง
- เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นที่ EVERLAND
- เล่นสกีสุดมันส์
- เก็บสตรอว์เบอร์รี่จากต้น
รายละเอียดทั้งหมด :

                  โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีสุดมันส์

วันที่ 3

สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND - คิมบับ+ฮันบก+TRICKART - ศูนย์เวชสำอาง

วันที่ 4

พระราชวังเคียงบ็อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี - เมียงดง - LINE FRIEND STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW

วันที่ 5

N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส -SUPERMARKET ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
01 – 05 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
02 – 06 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
03 – 07 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
04 – 08 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
05 – 09 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
06 – 10 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
07 – 11 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
08 – 12 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
09 – 13 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
10 – 14 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
11 – 15 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
12 – 16 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
13 – 17 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
14 – 18 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
15 – 19 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
16 – 20 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
17 – 21 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
18 – 22 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
19 – 23 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
20 – 24 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
21 – 25 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
22 – 26 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
23 – 27 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
24 – 28 มกราคม
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
25 – 29 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
26 – 30 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
27 – 31 มกราคม
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
28 – 01 กุมภาพันธ์
19,400.00
ราคาเด็ก 18900
29 – 02 กุมภาพันธ์
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
30 – 03 กุมภาพันธ์
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
31 – 04 กุมภาพันธ์
20,400.00
ราคาเด็ก 19900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD