dot dot


NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N ซุปตาร์ เมืองเก่า กับ ดอกไม้งามicon  
รหัส : ttnt11
ไฟล์เอกสาร : nagoya_takayama_fuji_5d3n.pdf
รายละเอียดย่อ :
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
รายละเอียดทั้งหมด :

 

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ

 

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

 

เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ

 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

 

ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

 

FREE!! WIFI ON BUS

 

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
26 - 30 ก.ค. 19
23,388.00
ราคาเด็ก 22,888
2 - 6 ส.ค. 19
23,388.00
ราคาเด็ก 22,888
4 - 8 ส.ค. 19
20,388.00
ราคาเด็ก 19,888
23 - 27 ส.ค. 19
23,388.00
ราคาเด็ก 22,888
25 - 29 ส.ค. 19
20,388.00
ราคาเด็ก 19,888
3 - 7 ก.ย. 19
20,388.00
ราคาเด็ก 19,888
10 - 14 ก.ย. 19
20,388.00
ราคาเด็ก 19,888
13 - 17 ก.ย. 19
22,388.00
ราคาเด็ก 21,888
15 - 19 ก.ย. 19
20,388.00
ราคาเด็ก 19,888
20 - 24 ก.ย. 19
22,388.00
ราคาเด็ก 21,888


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD