dot dot


เลสโก โตเกียวช่อม่วง 5D3Nicon  
รหัส : ZEGTJP04
ไฟล์เอกสาร : zegtjp04.pdf
รายละเอียดย่อ :
ญี่ปุ้น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว!!
- เพลิดเพลินกับความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์
- ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

พิเศษ** อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นเดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ -ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ

วันที่สี่

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่ห้า

นาริตะ - กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง


 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
17-21 ก.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็กื 14999
18-22 ก.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
19-23 ก.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
23-27 ก.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
24-28 ก.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
01-05 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
02-06 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
07-11 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
13-17 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
14-18 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
15-19 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
16-20 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
20-24 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
21-25 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
22-26 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
23-27 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
27-31 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
29 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
30 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
03-07 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
04-08 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
05-09 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
06-10 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
10-14 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
11-15 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
12-16 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
13-17 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
17-21 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
18-22 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
19-23 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
20-24 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
24-28 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
26-30 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD