dot dot


โตเกียว ฟูจิ AUTUMN REDicon  
รหัส : ITCTJP01
ไฟล์เอกสาร : itctjp01.pdf
รายละเอียดย่อ :
HILIGHT!!
- ขึ้นกระเช้า Mt.Fuji Panoramic Ropeway
- ชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี
-สัมผัสประสบการณ์กับพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
**อิสระฟรีเดย์ 1 วัน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และแช่ออนเซ็น**
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่2

ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ออนเซ็น  

วันที่3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นั่งกระเช้า MtFuji Panorama Ropeway - ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโรนามา - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบควากูจิโกะ - ชมใบไม้เปลี่นสี่ - โตเกียว - ช้อปปื้งชิยจุกุและ Laox Shinjuku - นาริตะ

วันที่4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

วันที่5

วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง


 


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
1-5 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
2-6 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
3-7 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
4-8 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
5-9 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
6-10 ต.ค. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
7-11 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
8-12 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
9-13 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
10-14 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
11-15 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
12-16 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
13-17 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
14-18 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
15-19 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
16-20 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
17-21 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
18-22 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
19-23 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
20-24 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
21-25 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
22-26 ต.ค. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
23-27 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
24-28 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
25-29 ต.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
26-30 ต.ค. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
27-31 ต.ค. 62
23,388.00
ราคาเด็ก 22888
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
23,388.00
ราคาเด็ก 22888
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
1-5 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
2-6 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
3-7 พ.ย. 62
23,388.00
ราคาเด็ก 22888
4-8 พ.ย. 62
23,388.00
ราคาเด็ก 22888
5-9 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
6-10 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
7-11 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
8-12 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
9-13 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
10-14 พ.ย. 62
23,388.00
ราคาเด็ก 22888
11-15 พ.ย. 62
23,388.00
ราคาเด็ก 22888
12-16 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
13-17 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
14-18 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
15-19 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
16-20 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
17-21 พ.ย. 62
23,388.00
ราคาเด็ก 22888
18-22 พ.ย. 62
24,388.00
ราคาเด็ก 23888
19-23 พ.ย. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
20-24 พ.ย. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
21-25 พ.ย. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
22-26 พ.ย. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
23-27 พ.ย. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
24-28 พ.ย. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
25-29 พ.ย. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
26-30 พ.ย. 62
26,388.00
ราคาเด็ก 25888
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62
25,388.00
ราคาเด็ก 24888


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD