dot dot


SWEETY HOKKAIDO 6D4Nicon  
รหัส : WWJP01
ไฟล์เอกสาร : wwjp01.pdf
รายละเอียดย่อ :
HIGHLIGHT !!!!
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ชมดอกไม้สวนชิกิโนะโอกะ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้มเต็มอิ่มย่านดัง และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสุดอ่อย
รายละเอียดทั้งหมด :

วันที่ 1       กรุงเทพ - ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

วันที่ 2     สนามบินชิโตเสะ - ฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สระน้ำสีฟ้า -

                    น้ำตกชิโรฮิเงะ - เมืองโซอุนเคียว

วันที่ 3     หุบเขาโอซุนเคียว - เมืองอาซาฮิคสว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮืคาว่า - ฟุราโน่ -                          ฟาร์มโทมิตะ - เมืองโอตารุ

วันที่ 4       เมืองโอตารุ - กระเช้าลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ - คลองโอตารุฯ - พิพิธภัณฑ์

                    เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร่ - โรงงานช็อคโกแลต - ถนนทานุกิโคจิ

วันที่ 5        ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนโอโดรี - หอนาฬิหาโบราณ - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า

วันที่ 6        สนามบินชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
06 - 11 Aug 2019
44,499.00
ราคาเด็ก 43999
20 - 25 Aug 2019
44,499.00
ราคาเด็ก 43999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD