dot dot


TURKEY FANTASIA 9D6Nicon  
รหัส : GSTK05
รายละเอียดย่อ :
เส้นทางสุดฮิตที่ท่านไม่ควรพลาด !! ตระการตากับบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย รวมถึงอุงโมงค์เก็บน้ำ เยเรบาตัน ม้าไม้เมืองทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย –  ระบำ Belly Dance 

วันที่3 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า - ปามุคคาเล่  

วันที่4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี 

วันที่5 ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ 

วันที่6 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส    

วันที่7 Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต        

วันที่8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน 

วันที่9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
11-19 ต.ค. 62
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
17-25 ต.ค. 62
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
18-26 ต.ค. 62
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
05-13 ธ.ค. 62
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
26 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
38,499.00
ราคาเด็ก 37999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD