dot dot


TURKEY FOREVER 9D6Nicon  
รหัส : GSTK06
รายละเอียดย่อ :
ห้ามพลาด เช็คอินที่เที่ยวใหม่สุดชิค เวนิสแห่งตุรกี ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2 อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม

วันที่3 เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่4 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส   

วันที่5 คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง     

วันที่6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า              

วันที่7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส              

วันที่8 BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล            

วันที่9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 

        ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
05-13 ต.ค. 62
35,400.00
ราคาเด็ก 34900
06-14 ต.ค. 62
35,400.00
ราคาเด็ก 34900
15-23 ต.ค. 62
35,400.00
ราคาเด็ก 34900
06-14 พ.ย. 62
34,400.00
ราคาเด็ก 33900
13-21 พ.ย. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
20-28 พ.ย. 62
34,400.00
ราคาเด็ก 33900
27 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
34,400.00
ราคาเด็ก 33900
04-12 ธ.ค. 62
35,400.00
ราคาเด็ก 34900
05-13 ธ.ค. 62
35,400.00
ราคาเด็ก 34900
06-14 ธ.ค. 62
35,400.00
ราคาเด็ก 34900
07-15 ธ.ค. 62
35,400.00
ราคาเด็ก 34900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD