dot dot


TURKEY GOOD DEAL 8D6Nicon  
รหัส : GSTK07
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์ !!
- ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย
- ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย
- วิหารฮาเจียโซเฟีย
- ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
- ชมม้าไม้เมืองทรอย
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย

วันที่2 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance

วันที่3 คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่

วันที่4 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี

วันที่5 ร้านเครื่องหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - ชานัคคาเล่

วันที่6 อิสตันบลู - พระราชวังโดลมาบาห์เซ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่7 Blue Mosque - วิหารฮาเจียโซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันที่8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
09-16 ส.ค. 62
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
16-23 ส.ค. 62
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
23-30 ส.ค. 62
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
30 ส.ค. - 06 ก.ย. 62
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
06-13 ก.ย. 62
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
13-20 ก.ย. 62
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
20-27 ก.ย. 62
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
27 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
04-11 ต.ค. 62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
11-18 ต.ค. 62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
18-25 ต.ค. 62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD