dot dot


มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3D2Nicon  
รหัส : BIHK07
ไฟล์เอกสาร : bihk07.pdf
รายละเอียดย่อ :
พิเศษ!! นั่งเรือสำเภาจีน อ่าววิคตอเรีย
- สักการะพระใหญ่ลันเตา
- วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
- นั่งกระเช้านองปิง
- ขอพรเจ้าพ่อแชกง วัดหวังต้าเซียน
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

วันที่2 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - ล่องเรือ Aquluna

วันที่3 สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
15-17 ส.ค. 62
17,400.00
ราคาเด็ก 16900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD