dot dot


ไหว้พระ ขอพร...เลสโก ส้มสายบุญ 3D2Nicon  
รหัส : ZEGTHK18
ไฟล์เอกสาร : zegthk18.pdf
รายละเอียดย่อ :
ฮ่องกงไหว้พระ ขอพร
- หมุนกางหันแชกงหมิว
- ขอพรวัดหวังต้าเซียน
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส์เบย์
- นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
- สักก่าระพระใหญ่โป่วหลิน
- ขอพรสัดหมั่นโหมว

พิเศษ!!อร่อยกับห่านย่าง และติ่มซำ
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - Citygate outlets mall 

วันที่สอง

วันแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดหมั่นโถว - เขาวิคตอเรีย - หาดรีพลัส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights

วันที่สาม

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue od Stars - ฮ่องกง - กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
13-15 ก.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13999
27-29 ก.ค. 62
17,499.00
ราคาเด็ก 16999
09-11 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
10-12 ส.ค. 62
17,499.00
ราคาเด็ก 16999
17-19 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
23-25 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
24-26 ส.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13999
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
07-09 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
14-16 ก.ย. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13999
21-23 ก.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
11-13 ต.ค. 62
17,499.00
ราคาเด็ก 16999
12-14 ต.ค. 62
17,499.00
ราคาเด็ก 16999
18-20 ต.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
19-21 ต.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
26-28 ต.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
02-04 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
09-11 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
16-18 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
23-25 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
13-15 ธ.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
14-16 ธ.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD