dot dot


SST ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจวicon  
รหัส : SSCHH06
ไฟล์เอกสาร : sschh06.pdf
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5 วัน 3 คืน(MU-FM)
รายละเอียดทั้งหมด :


ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ขนมฝอยทอง เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5 วัน 3 คืน(MU-FM)

    ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
    ทัวร์จีน หนิงปอ...เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ทัวร์หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ทัวร์เซี่ยงไฮ้...ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง วัดพระหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้
    ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน หมูตงปอ, กุ้งมังกร, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง
    4 ดาว

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
21 - 25 มิ.ย. 19
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
25 - 29 มิ.ย. 19
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD