dot dot


ทัวร์กุ้ยหลิน ซ่าหริ่ม 5D4Nicon  
รหัส : SSCN12
ไฟล์เอกสาร : sscn12.pdf
รายละเอียดย่อ :
HILIGHT!!
- นั่งกระเช้าขึ้นชมนาขั้นบันไดหลงจี๋
- ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
- พักโรงแรม 5 ดาว
**ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขายออฟชั่น**
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน

วันที่2

กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วงกุ้ยหลิน - ชมโชว์ MIRAGE

วันที่3

ถ้ำขลุ่ยอ้อ - หยางซั่ว - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย) - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

วันที่4

หยางซั่ว - เขาเซียงกง - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

วันที่5

กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18999
06 - 10 มิ.ย. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18999
31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18999
15 - 19 ส.ค. 62
20,499.00
ราคาเด็ก 19999
28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 19999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD