dot dot


ทัวร์หนานหนิง สละลอยแก้ว 5D4Nicon  
รหัส : SSCN13
ไฟล์เอกสาร : sscn13.pdf
รายละเอียดย่อ :
HILIGHT!!
- น้ำตกเต๋อเทียน
- โชว์เมิ่งปาหม่า
- ชมการแสดงของคนเผ่าน้อย
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - หนานหนิง - เหมิงสื่อเถียนเหยียน

วันที่2

หมิงสื่อเถียนเหยียน - ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหนียน - กระแสดงของชรเผ่าน้อย - เมืองเต๋อเทียน - น้ำตกเต๋อเทียน - หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53 - เมืองจิ้งซี - บ่อน้ำพุห่าน

วันที่3

จิ้งซี - เมืองปาหม่า - ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) - ถ้ำคริสตัล - เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน - การแสดงพื้นเมืองปาหม่า - โชว์เมิ่งปาหม่า

วันที่4

ปาหม่า - เมืองหนานหนิง - พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี - ภูเขาชืงซิ่ว

วันที่5

หนานหนิง - กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
31 ก.ค.-04 ส.ค. 62
24,499.00
ราคาเด็ก 23999
15-19 ส.ค. 62
26,499.00
ราคาเด็ก 25999
28 ส.ค. -01 ก.ย. 62
26,499.00
ราคาเด็ก 25999
11-15 ต.ค. 62
26,499.00
ราคาเด็ก 25999
16-20 ต.ค. 62
26,499.00
ราคาเด็ก 25999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD