dot dot


ทัวร์เส้นทางสายไหม 9D8N  
รหัส : SSCN14
ไฟล์เอกสาร : sscn14.pdf
รายละเอียดย่อ :
เที่ยวครบ
- หลานโจว
- จางเย่
- ตุนหวง
- ถู่หลู่ฟาน
- อูหลู่มู่ดี

รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - เฉิงตู

วันที่2 

เฉิงตู - หลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - วัดปิ่งหลิงซื่อ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง

วันที่3

หลานโจว - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่ - เขาสานรุ้งตันเซี๋ย

วันที่4

จางเย่ - จิ๋วเฉวียน - สวนสาธารณะจิ๋วเฉวียน - เจียอวี้กวน - กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน

วันที่5

เจียอวี้กวน - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐท่องทะเลทราย - สระน้ำวงพระจันทร์ - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว

วันที่6

ตุนหวง - ถ้ำม่อเกาดู - ภาพยนต์ 3 มิติ - นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน

วันที่7

ถู่หลู่ฟาน - ภูเขาเปลวไฟ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - บ้านชนเผ่าอุยกูร์ - เมืองโบราณเจียวเหอ - ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน -เจดีย์ซูกงถ่าอูหลู่มู่ฉี - ตลาดต้าปาจา

วันที่8

อูหลู่มู่ฉี - เทือกเขาเทียนซาน - ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ - เฉิงตู

วันที่9

เฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่ - กรุงเทพฯ



ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
08-16 ก.ย. 62
49,499.00
ราคาเด็ก 48999
13-21 ต.ค. 62
49,499.00
ราคาเด็ก 48999
20-28 ต.ค. 62
50,499.00
ราคาเด็ก 49999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD