dot dot


จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน (LET'S GO เจ้ายุทธภพ)icon  
รหัส : ZEGTCH01
ไฟล์เอกสาร : zegtch01.pdf
รายละเอียดย่อ :
LET'S GO เจ้ายุทธภพ!!
- จางเจียเจี้ย
- เมืองโบราณเฟิ่งหวง
- ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
- จางเจียเจี้ยแกรนด์แคนยอน
- สะพานกระจก

**พิเศษ อิ่มอร่อยกับปิ้งย่างเกาหลี+อาหารทะเล // นั่งกระเช้าเทียนเหมินซาน // ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง **
รายละเอียดทั้งหมด :

                    โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก

สนามบืนสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิงหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามแม่น้ำถัวเจียง - เมืองโบราณเฟิงหวง

วันที่ 2

ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว 

วันที่ 3

ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย 

วันที่ 4

สนามบินสุวรรณภูมิตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
28 – 31 กรกฎาคม 2562
16,499.00
ราคาเด็ก 15999
01 – 04 กันยายน 2562
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
06 – 09 ตุลาคม 2562
16,499.00
ราคาเด็ก 15999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD