dot dot


มหัศจรรย์ Myanmar โปรจัดให้icon  
รหัส : BIMMR08
ไฟล์เอกสาร : bimmr08juntosep19.pdf
รายละเอียดย่อ :
มหัศจรรย์ Myanmar โปรจัดให้
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันที่สาม ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ    



ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
26-28 ก.ค.62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
02 -04ส.ค.62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
09-11 ส.ค.62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
16-18 ส.ค.62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
23-25 ส.ค.62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
30-01 ส.ค.62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
06-08 ก.ย.62
10,400.00
ราคาเด็ก 9900
13-15 ก.ย.62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
20-22 ก.ย.62
10,400.00
ราคาเด็ก 9900
27-29 ก.ย.62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD