dot dot


SWITZERLAND VIETNAM 3D2Nicon  
รหัส : PWVN07
ไฟล์เอกสาร : pwvn07.pdf
รายละเอียดย่อ :
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา
- คาราวะสุสานลุงโฮ
- ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
- จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
- อิ่มอร่อยกัึบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
รายละเอียดทั้งหมด :

                          รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮานอย - ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village

วันที่ 2

เมืองซาปา - ภูเขาห่ามโหร่ง - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

วันที่ 3

ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
07-09 ก.ย. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
14-16 ก.ย. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
21-23 ก.ย. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
19-21 ต.ค. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
26-28 ต.ค. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
02-04 พ.ย. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
09-11 พ.ย. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
16-18 พ.ย. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
23-25 พ.ย. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
05-07 ธ.ค. 62
12,000.00
ราคาเด็ก 11500
07-09 ธ.ค. 62
12,000.00
ราคาเด็ก 11500
08-10 ธ.ค. 62
12,000.00
ราคาเด็ก 11500
14-16 ธ.ค. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500
21-23 ธ.ค. 62
11,000.00
ราคาเด็ก 10500


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD