dot dot


เวียดนามกลาง 4D3Nicon  
รหัส : PWVN08
รายละเอียดย่อ :
HILIGHT!!
- สนุกสนานเต็มอิ่มสวนสนุก FANTASY PARK
- จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์
- ชมแสงสีอลังการ ที่สะพานมังกร
- ลิ้มรสอาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานังและกุ้งมังกร
รายละเอียดทั้งหมด :

                   รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก

กรุงเทพฯ - ดานัง - บาน่าฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น - ลง) - สวนดอกไม้ "Le Jardin d'amour" - สะพาน Golden Bridge

วันที่ 2

บานาฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park - เว้ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังโบราณ - ตลาดดองบา

วันที่ 3

เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - ฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - วัดฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร

วันที่ 4

ดานัง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ

 

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
25-28 ก.ค. 62
16,000.00
ราคาเด็ก 15500
26-29 ก.ย. 62
17,400.00
ราคาเด็ก 16900
01-04 ส.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
02-05 ส.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
08-11 ส.ค. 62
14,400.00
ราคาเด็ก 13900
09-12 ส.ค. 62
17,000.00
ราคาเด็ก 16500
15-18 ส.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
16-19 ส.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
22-25 ส.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
23-26 ส.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
05-08 ก.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
06-09 ก.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
12-15 ก.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
13-16 ก.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
19-22 ก.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
20-23 ก.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
26-29 ก.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
27-30 ก.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
03-06 ต.ค. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
04-07 ต.ค. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
10-13 ต.ค. 62
17,400.00
ราคาเด็ก 16900
11-14 ต.ค. 62
18,400.00
ราคาเด็ก 17900
17-20 ต.ค. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
18-21 ต.ค. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
23-26 ต.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
24-27 ต.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
25-28 ต.ค. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
01-04 พ.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
07-10 พ.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
08-11 พ.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
14-17 พ.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
15-18 พ.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
21-24 พ.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
22-25 พ.ย. 62
13,000.00
ราคาเด็ก 12500
05-08 ธ.ค. 62
17,499.00
ราคาเด็ก 16999
07-10 ธ.ค. 62
18,400.00
ราคาเด็ก 17900
12-15 ธ.ค. 62
13,499.00
ราคาเด็ก 12999
13-16 ธ.ค. 62
13,499.00
ราคาเด็ก 12999
19-22 ธ.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
20-23 ธ.ค. 62
14,000.00
ราคาเด็ก 13500
26-29 ธ.ค. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15900
28-31 ธ.ค. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
20,400.00
ราคาเด็ก 19900
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
20,400.00
ราคาเด็ก 19900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD