dot dot


HASHTAG HANOI-SAPA -FANSIPAN-NINH BINH (4วัน3คืน) BY TGicon  
รหัส : WWVN01
ไฟล์เอกสาร : wwvn01.pdf
รายละเอียดย่อ :
เที่ยวครบไฮไลท์!!!
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าเที่ยวละ 30 กิโลกรัม
- ชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และวัดหงอกเซิน
- หมู่บ้านชาวเขาก๊าดก๊าด นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
- ล่อเรือชมถ้ำจ่างอาด
- ช้อปปิ้งตลาด LOVE MARKET และอีกมากมาย

FREE WIFI ON BUS หมวกและช้อปปิ้ง bag
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพ– เมืองฮานอย - เมืองหล่าวกาย - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าต ก๊าต - ตลาด แห่งความรัก 

วันที่ 2 ซาปา - ภูเขาปากมังกร - นั่งกระเช้าไปยอดเขาฟานซีปัน - ตลาดแห่งความรัก

วันที่ 3 ซาปา - ชายแดน HA KHAU BORDER - ตลาดโก๊กเหลว - ฮานอย - วัดหงอกเซนิ - ถนน 36 สาย 

วันที่่4 ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาน - ตลาดนิงห์บิงห์ - ฮานอย - กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
09 - 12 Aug 2019
16,491.00
ราคาเด็ก 15991
12 - 15 Sep 2019
16,491.00
ราคาเด็ก 15991
27 - 30 Sep 2019
16,491.00
ราคาเด็ก 15991
11 - 14 Oct 2019
17,491.00
ราคาเด็ก 16991
05 - 08 Dec 2019
17,491.00
ราคาเด็ก 16991


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD