dot dot


WORLD HERRITAGE เวียดนามกลาง 4D3Nicon  
รหัส : PWVN09
ไฟล์เอกสาร : pwvn09_2.pdf
รายละเอียดย่อ :
HILIGHT!!
- เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิก ขึ้นชมมรดกโลก
- เต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK
- อลังการ สะพานทอง จุดชมวิวแห่งใหม่
- นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน
- รับประทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้ - สุสานกษัตริย์ไดคิงห์ - ตลาดดองบา

วันที่ 2

เว้ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังโบราณ - ฮอยอัน - หมู๋บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - จั๋วหุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง 

วันที่ 3

ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น - ลง) - สวนดอกไม้ LE JARDIN D'AMOUR - สะพานทอง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร

วันที่ 4

ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
02-05 ส.ค. 62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
16-19 ส.ค. 62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
30 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
11,400.00
ราคาเด็ก 10900
13-16 ก.ย. 62
11,388.00
ราคาเด็ก 10888
27-30 ก.ย. 62
11,388.00
ราคาเด็ก 10888
11-14 ต.ค. 62
12,000.00
ราคาเด็ก 11500


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD