dot dot


SPHD มาเลเซีย สิงคโปร์ DUO PLUS MAL-SIN 4D3Nicon  
รหัส : SPMS02
ไฟล์เอกสาร : sphd_ms02_4d3n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
-สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
-ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
-ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
รายละเอียดทั้งหมด :

วันที่1 กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่2 ชมเมือง KL มะละกา จัตุรัสดัชท์สแควร์ ยะโฮว์บา

วันที่3 สิงคโปร์ CITY TOUR เมอร์ไลอ้อน  วัดเจ้าแม่กวนอิม UNIVERSAL STUDIO(ไม่รวมค่าบัตร) มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full

วันที่4 วัดพระเขี้ยวแก้ว Garden by the bay ถนนออร์ชาร์ด ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
04-07 ก.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13,999
12-15 ก.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14,999
13-16 ก.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14,999
26-29 ก.ค. 62
16,499.00
ราคาเด็ก 15,999
09-12 ส.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14,999
22-25 ส.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13,999
12-15 ก.ย. 62
13,499.00
ราคาเด็ก 12,999
03-06 ต.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13,999
11-14 ต.ค. 62
16,499.00
ราคาเด็ก 15,999
19-22 ต.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13,999
24-27 ต.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13,999
07-10 ธ.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14,999
12-15 ธ.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13,999
19-22 ธ.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13,999
27-30 ธ.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14,999
28-31 ธ.ค. 62
16,499.00
ราคาเด็ก 15,999
30 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
17,499.00
ราคาเด็ก 16,999
31 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
17,499.00
ราคาเด็ก 13,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD