dot dot


SPHD VIP MALAYSIA กรุ๊ปเล็ก ส่วนตัว กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 3D2Nicon  
รหัส : SPMS03
ไฟล์เอกสาร : sphd_ms03_3d2n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
-สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
-ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า
รายละเอียดทั้งหมด :

วันที่1  กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่2 วัดชินสวี วัดถ้ำบาตู กัวลาลัมเปอร์

วันที่3 อิสระรับ-ส่ง ตามลูกค้าต้องการ ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
20 มิ.ย.-20 ธ.ค. 62
6,319.00
ราคาเด็ก 5,290


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD