dot dot


SPHD VIP MALAYSIA กรุ๊ปเล็ก ส่วนตัว คาเมร่อน ไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 3D2Nicon  
รหัส : SPMS05
ไฟล์เอกสาร : sphd_ms05_3d2n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
-สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
-ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศ
รายละเอียดทั้งหมด :

วันที่1 กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อนไฮแลนด์

วันที่2 คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่3 อิสระรับ-ส่ง ตามลูกค้าต้องการ ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
20 มิ.ย.-20 ธ.ค. 62
8,390.00
ราคาเด็ก 7,890


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD