dot dot


SPHD มาเลเซีย THE FLASH 3D2Nicon  
รหัส : SPMS06
ไฟล์เอกสาร : sphd_ms06_3d2n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
-ชมเมืองใหม่ ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
-สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
-ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า
-สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโนที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
รายละเอียดทั้งหมด :

วันที่1 กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อนไฮแลนด์

วันที่2 คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่3 วัดชินสวี วัดถ้ำบาตู กัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLETตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
21-23 มิ.ย. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
28-30 มิ.ย. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
05-07 ก.ค. 62
7,499.00
ราคาเด็ก 6,999
12-14 ก.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
13-15 ก.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8,999
14-16 ก.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8,999
19-21 ก.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
27-29 ก.ค. 62
10,055.00
ราคาเด็ก 9,555
02-04 ส.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
10-12 ส.ค. 62
10,055.00
ราคาเด็ก 9,555
16-18 ส.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
23-25 ส.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
7,499.00
ราคาเด็ก 6,999
06-08 ก.ย. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
13-15 ก.ย. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
20-22 ก.ย. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
27-29 ก.ย. 62
7,499.00
ราคาเด็ก 6,999
04-06 ต.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
05-07 ต.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
12-14 ต.ค. 62
10,499.00
ราคาเด็ก 9,999
18-20 ต.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
25-27 ต.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
26-28 ต.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
01-03 พ.ย. 62
7,499.00
ราคาเด็ก 6,999
08-10 พ.ย. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
15-17 พ.ย. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
22-24 พ.ย. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
8,499.00
ราคาเด็ก 7,999
05-07 ธ.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8,999
08-10 ธ.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8,999
13-15 ธ.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8,999
14-16 ธ.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8,999
21-23 ธ.ค. 62
9,499.00
ราคาเด็ก 8,999
28-30 ธ.ค. 62
10,499.00
ราคาเด็ก 9,999
29-31 ธ.ค. 62
10,499.00
ราคาเด็ก 9,999
30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
11,499.00
ราคาเด็ก 10,999
31 ธ.ค. 62-02 ม.ค.63
11,499.00
ราคาเด็ก 10,999
01-03 ม.ค. 63
9,499.00
ราคาเด็ก 8,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD