dot dot


NEW ZEALAND NATURAL THERAPY icon  
รหัส : PBNL01
ไฟล์เอกสาร : pbkc01-mh.pdf
รายละเอียดย่อ :
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่
รายละเอียดทั้งหมด :

 ไฮไลท์
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
- โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัวตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
22-27 มิ.ย. 62
48,499.00
ราคาเด็ก 47,999
12-17 ก.ค. 62
50,499.00
ราคาเด็ก 49,999
25-30 พ.ค. 62
50,499.00
ราคาเด็ก 49,999
10-15 ส.ค. 62
50,499.00
ราคาเด็ก 49,999
11-16 ส.ค. 62
50,499.00
ราคาเด็ก 49,999
20-25 ส.ค. 62
48,499.00
ราคาเด็ก 47,999
21-26 ก.ย. 62
48,499.00
ราคาเด็ก 47,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD