dot dot


SMLG Best Destinations in Russia เซนต์ปีเตอร์ มอสโคว์ 7วัน4คืนicon  
รหัส : SMRS04
ไฟล์เอกสาร : smlg_rs04_7d4n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
•ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
•ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค มีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
รายละเอียดทั้งหมด :

 •ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 

•ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค มีโดมทองเป็นเอกลักษณ์

•ชมวิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ 

•ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย

•ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

•ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

•ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
22-28 มิ.ย. 62
45,055.00
ราคาเด็ก 44,555
06-12 ก.ค. 62
45,055.00
ราคาเด็ก 44,555
13-19 ก.ค. 62
45,055.00
ราคาเด็ก 44,555
20-26 ก.ค. 62
44,055.00
ราคาเด็ก 43,555
27 ก.ค.-02 ส.ค. 62
44,055.00
ราคาเด็ก 43,555
03-09 ส.ค. 62
44,055.00
ราคาเด็ก 43,555
10-16 ส.ค. 62
45,055.00
ราคาเด็ก 44,555
17-23 ส.ค. 62
43,055.00
ราคาเด็ก 42,555
31 ส.ค.-06 ก.ย. 62
41,055.00
ราคาเด็ก 40,555
14-20 ก.ย. 62
42,055.00
ราคาเด็ก 41,555
21-27 ก.ย. 62
42,055.00
ราคาเด็ก 41,555
05-11 ต.ค. 62
43,055.00
ราคาเด็ก 42,555
12-18 ต.ค. 62
45,055.00
ราคาเด็ก 44,555
19-25 ต.ค.
44,055.00
ราคาเด็ก 43,555


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD