dot dot


SMLG Russia Season Change มอสโคว์ ซากอร์ส 6D3Nicon  
รหัส : SMRS05
ไฟล์เอกสาร : smlg_rs05_6d3n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
•ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
•ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
•ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
•ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
•ชมสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
•ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
•ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
รายละเอียดทั้งหมด :

 •ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา

•ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย

•ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

•ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน

•ชมสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด

•ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

•ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 


ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
29 มิ.ย.-04 ก.ค. 62
31,055.00
ราคาเด็ก 30,555
13-18 ก.ค. 62
33,055.00
ราคาเด็ก 32,555
27 ก.ค.-01 ส.ค. 62
33,055.00
ราคาเด็ก 32,555
10-15 ส.ค. 62
33,055.00
ราคาเด็ก 32,555
24-29 ส.ค. 62
31,055.00
ราคาเด็ก 30,555
07-12 ก.ย. 62
30,055.00
ราคาเด็ก 29,555
12-17 ก.ย. 62
30,055.00
ราคาเด็ก 29,555
21-26 ก.ย. 62
30,055.00
ราคาเด็ก 29,555
12-17 ต.ค. 62
32,055.00
ราคาเด็ก 31,555
19-24 ต.ค. 62
32,055.00
ราคาเด็ก 31,555


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD