dot dot


SMLG Very Good Russia Moscow St.Petersburg รัสเซีย มองโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 6D4N icon  
รหัส : SMRS06
ไฟล์เอกสาร : smlg_rs06_6d4n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
•ชมวิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
•ชมพระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
•ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
•ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
•ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
•ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
รายละเอียดทั้งหมด :

 •ชมวิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย

•ชมพระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม

•ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง 

•ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว

•ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

•ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
11-16 ก.ย. 62
48,055.00
ราคาเด็ก 47,555
04-09 ต.ค. 62
47,055.00
ราคาเด็ก 46,555
05-10 พ.ย. 62
47,055.00
ราคาเด็ก 46,555


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD