dot dot


RUSSIA SUPER MOSCOW 6D3Nicon  
รหัส : PWRS11
ไฟล์เอกสาร : pwrs11.pdf
รายละเอียดย่อ :
มอสโคว์ - ซาร์กอส 6 วัน 3 คืน
**เที่ยวครบ อาหารครบทุกมื้อ**
รายละเอียดทั้งหมด :

                              โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพ - มอสโคว์

วันที่ 2 

เตหะราน - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ

วันที่ 3

จัตุรัสแเดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม

วันที่ 4 

ซาร์กอส - MATRESHAKA FACTORY - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ชมเซอร์คัส

วันที่ 5

มอสโคว์ - เตหะราน

วันที่ 6

กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
27 ก.ค.-01 ส.ค.62
36,499.00
ราคาเด็ก 35999
10-15 ส.ค.62
36,499.00
ราคาเด็ก 35999
21-26 ก.ย.62
36,499.00
ราคาเด็ก 35999
21-26 ก.ย.62
33,499.00
ราคาเด็ก 32999
12-17 ต.ค.62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
19-24 ต.ค.62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
23-28 พ.ย.62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
07-12 ธ.ค.62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
21-26 ธ.ค.62
34,499.00
ราคาเด็ก 33999
28 ธ.ค.-02 ม.ค.63
35,499.00
ราคาเด็ก 34999
25-30 ม.ค.63
34,388.00
ราคาเด็ก 33888
08-13 ก.พ.63
34,388.00
ราคาเด็ก 33888
07-12 มี.ค.63
34,388.00
ราคาเด็ก 33888
21-26 มี.ค.63
34,388.00
ราคาเด็ก 33888


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD