dot dot


HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตกicon  
รหัส : WWTW02
ไฟล์เอกสาร : wwtw02.pdf
รายละเอียดย่อ :
HIGHLIGHT!!!!

ทัวร์โปรแกรมพิเศษสำหรับสายกิน ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอน!!

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ขอเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเหย่ลั่ว วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 และอีกมากมาย

มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง “ DIN TAI FUNG” และ เมนูชาบู ชาบูหม่าล่า
รายละเอียดทั้งหมด :

 วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 2 D.I.Y พายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลั่ว - ฉือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่ 3 ตึกใหม่ไปเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึกไทเป101ชั้น 89 ราคา 720 บาท) - ตลาดซีเหมินติ่ง- DUTY FREE - สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุววณภูมิตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
09 - 11 Aug 2019
18,499.00
ราคาเด็๋ก 17999
11 - 13 Oct 2019
18,499.00
ราคาเด็ก 17999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD