dot dot


HASHTAG PARIS icon  
รหัส : WWFR01
รายละเอียดย่อ :
Highlight!!!!
ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
อิสระช้อปปิ้งจุใจ ถนนชองป์เอลิซ่า ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์
รายละเอียดทั้งหมด :

 วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 กรุงเทพ - ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ - ชมเมืองปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ *** ช่วงบ่ายรถจอดส่งในเมืองกลับที่พักเอง ***

วันที่ 3 ปารีสย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวัน - อิสระ เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้ง

วันที่ 4 อิรสระท่องเที่ยว - ช้อปปิ้งเต็มวัน

วันที่่ 5 สนามบินชาร์ลส์เดอโกล - กรุงเทพฯ

วันที่ 6 กรุงเทพมหานครตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
17 - 22 Sep 2019
42,499.00
ราคาเด็ก 41999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD