dot dot


JNKR หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 3Dicon  
รหัส : JNLA01
ไฟล์เอกสาร : jnkr_la01_3d.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า –ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาค – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุดำ
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

วันที่2 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า –  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

วันที่3 บินเข้าสู่เมืองหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวงที่เป็นที่สักการะของชาวลาว และ เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง – วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย สัญญาลักษณ์ เมืองขึ้นของฝรั่งเศส ที่ทิ้งไว้ ตั้งตระหง่านสวยงาม – พระธาตุดำ ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน ตรงหมู่บ้านธาตุดำ – สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
21-23 มิ.ย. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
28-30 มิ.ย. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
05-07 ก.ค. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
12-14 ก.ค. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
19-21 ก.ค. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
02-04 ส.ค. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
09-11 ส.ค. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
16-18 ส.ค. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
23-25 ส.ค. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
06-08 ก.ย. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
13-15 ก.ย. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
20-22 ก.ย. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988
27-29 ก.ย. 62
9,488.00
ราคาเด็ก 8,988


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD