dot dot


มหัศจรรย์ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3D2Nicon  
รหัส : BILA02
ไฟล์เอกสาร : bila02.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์ !!
- นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง
- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
- พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วังเวียง - ถนนโรตี

วันที่2 วังเวียง - ถ้ำจัง - หลวงพระบาง - พระธาตุถูษี - ถนนคนเดิน

วันที่3 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - พระราชวัง - หอพระบาง - วัดชิชุนราช - กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
26-28 ก.ค. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15900
09-11 ส.ค. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15900
24-26 ส.ค. 62
13,400.00
ราคาเด็ก 12900
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
13,400.00
ราคาเด็ก 12900
13-15 ก.ย. 62
13,400.00
ราคาเด็ก 12900
27-29 ก.ย. 62
13,400.00
ราคาเด็ก 12900
05-07 ต.ค. 62
14,400.00
ราคาเด็ก 13900
11-13 ต.ค. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15900
18-20 ต.ค. 62
14,400.00
ราคาเด็ก 13900
26-28 ต.ค. 62
14,400.00
ราคาเด็ก 13900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD