dot dot


BIDCN India Taj Mahal 5D3Nicon  
รหัส : BIID01
ไฟล์เอกสาร : bidcn_india_taj_mahal_5d3n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-ชมทัชมาฮาล
-ชมเมืองชัยปุระ หรือ นครสีชมพู
-พิเศษ นั่งรถจี๊ปขึ้นไปชมพระราชวัง Amber Fort
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก 

สนามบินสุวรรณภูมิ - นิวเดลี - ชัยปุระ 

วันที่2 

พระราชวังสายลม - นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ - CITY PALACE - วัดพระพิฆเนศ

วันที่3 

ชัยปุระ - อัครา - แชนด์ เบารี - อัครา ฟอร์ท

วันที่4 

ทัช มาฮาล - นิวเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดลักษมีนารายัน - ตลาดจันปาท

วันที่5 

สุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
22-26 ส.ค. 62
21,400.00
ราคาเด็ก 20,900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD