dot dot


BIDCN มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4D3Nicon  
รหัส : BIID02
ไฟล์เอกสาร : bidcn_id02_4d3n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ธรรมเมกขสถูป
-ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร 

วันที่2 เมืองราชคฤห์ – เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี   

วันที่3 ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

วันที่4 สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ     ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
27-30 ต.ค. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
01-04 พ.ย. 62
19,400.00
ราคาเด็ก 18,900
08-11 พ.ย. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
15-18 พ.ย. 62
19,400.00
ราคาเด็ก 18,900
22-25 พ.ย. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
06-09 ธ.ค. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
13-16 ธ.ค. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
20-23 ธ.ค. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
27-30 ธ.ค. 62
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
21,400.00
ราคาเด็ก 20,900
03-06 ม.ค. 63
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
10-13 ม.ค. 63
19,400.00
ราคาเด็ก 18,900
17-20 ม.ค. 63
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
24-27 ม.ค. 63
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900
31 ม.ค.-03 ก.พ. 63
20,400.00
ราคาเด็ก 19,900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD