dot dot


อินเดีย เลสโก อะลาดิน 6D4Nicon  
รหัส : ZEGTID01
ไฟล์เอกสาร : zegtid01.pdf
รายละเอียดย่อ :
"อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี"
- เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
- ชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่ทัชมาฮอาล
- ชิมแอปเปิ้ลสด ๆ ๆจากสวน

แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม
พิเศษ !! นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโกล่า ล่องเรือ ซิคาร่า บริการอาหารไทย 1 มื้อ
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการท่องเที่ยว

วันแรก 

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

วันที่สอง

กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล

วันที่สาม

สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

วันที่สี่ 

สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา

วันที่ห้า

ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

วันที่หก

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
12-17 ก.ค. 62
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
25-30 ก.ค. 62
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
15-20 ส.ค. 62
29,499.00
ราคาเด็ก 28999
29 ส.ค. - 03 ก.ย. 62
29,499.00
ราคาเด็ก 28999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD