dot dot


SPHL SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3Dicon  
รหัส : SPSP08
ไฟล์เอกสาร : spsp10.pdf
รายละเอียดย่อ :
HIGHLIGHT ของรายการ
เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว
ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว
ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
รายละเอียดทั้งหมด :

HIGHLIGHT ของรายการ
     เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว
     ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว
     ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว
     ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
     ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
     ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
     พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
     รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
     บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
     **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
21-23 มิ.ย. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
28-30 มิ.ย. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
05-07 ก.ค. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
12-14 ก.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
19-21 ก.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
27-29 ก.ค. 62
20,499.00
ราคาเด็ก 19,999
02-04 ส.ค. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
10-12 ส.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
16-18 ส.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
23-25 ส.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
06-08 ก.ย. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
13-15 ก.ย. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
27-29 ก.ย. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
04-06 ต.ค. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
12-14 ต.ค. 62
20,499.00
ราคาเด็ก 19,999
18-20 ต.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
19-21 ต.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
25-27 ต.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
01-03 พ.ย. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
08-10 พ.ย. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
15-17 พ.ย. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
22-24 พ.ย. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
06-08 ธ.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
07-09 ธ.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
13-15 ธ.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
20-22 ธ.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
21-23 ธ.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
28-30 ธ.ค. 62
20,499.00
ราคาเด็ก 19,999
29-31 ธ.ค. 62
20,499.00
ราคาเด็ก 19,999
30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
22,499.00
ราคาเด็ก 21,999
31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
21,499.00
ราคาเด็ก 20,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD