dot dot


PWSL HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYSicon  
รหัส : PWBT01
ไฟล์เอกสาร : pwbt01.pdf
รายละเอียดย่อ :
พิเศษ!!! เฉพาะลูกค้าคนสำคัญ

· น้ำดื่มบริการให้ตลอดวัน

· ระบำหน้ากาก Mask Dance และระบำพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น
รายละเอียดทั้งหมด :

พิเศษ!!! เฉพาะลูกค้าคนสำคัญ

·       น้ำดื่มบริการให้ตลอดวัน

·       ระบำหน้ากาก Mask Dance และระบำพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น

·       อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ

·       บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร

·       ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง

·       ชุดประจำชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
26 - 30 มิ.ย. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
3 - 7 ก.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
10 - 14 ก.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
13 - 17 ก.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
20 - 24 ก.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
24 - 28 ก.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
7 - 11 ส.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
10 - 14 ส.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
14 - 18 ส.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
21 - 25 ส.ค. 19
54,400.00
ราคาเด็ก 53,900
11 - 15 ก.ย. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900
25 - 29 ก.ย. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900
2 - 6 ต.ค. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900
10 - 14 ต.ค. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900
19 - 23 ต.ค. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900
6 - 10 พ.ย. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900
13 - 17 พ.ย. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900
20 - 24 พ.ย. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 19
55,400.00
ราคาเด็ก 54,900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD