dot dot


PWS BEAUTIFUL BRUNEI 3D2Nicon  
รหัส : PWBN01
ไฟล์เอกสาร : pws_beautiful_brunei_3d2n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-ชมลิงจมูกยาวสัตว์พื้นเมืองของบรูไน
-พิเศษ อาหารพื้นเมือง อาหารจีน อาหารซีฟู้ด
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต

วันที่2 พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม –  พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี

วันที่3 ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
21-23 มิ.ย. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888
28-30 มิ.ย. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888
12-14 ก.ค. 62
19,388.00
ราคาเด็ก 18,888
15-17 ก.ค. 62
20,388.00
ราคาเด็ก 19,888
19-21 ก.ค. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888
16-18 ส.ค. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888
23-25 ส.ค. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888
13-15 ก.ย. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888
20-22 ก.ย. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888
27-29 ก.ย. 62
18,388.00
ราคาเด็ก 17,888


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD