dot dot


เลสโก ราชาแห่งดินแดนอาหรับ 5D3Nicon  
รหัส : ZEGTDB01
ไฟล์เอกสาร : wwdb01.pdf
รายละเอียดย่อ :
HIGHLIGHT !!!

อาบูดาบี ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม รวมวีซ่า

เข้าชมทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเมืองอาบูดาบี ศูนย์รวมวัฒนธรรมแห่งใหม่ สัมผัสดินแดนอาหรับสุดมั่งคั่งที่เนรมิตเมืองทั้งเมืองขึ้นจากผืนฟ้าจรดทราย และถูกบันทึกลงแผนที่โลก
รายละเอียดทั้งหมด :

วันที่หนึ่ง

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์- เมืองดูไบ - ขึ้นชมวิวบนอาคารบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์- ห้างดูไบ มอลล์- น้ำพุเต้นระบำแห่งเมืองดูไบ

วันที่สอง

เมืองดูไบ - พระราชวังท่านชีค - ศูนยร์วมสินค้าพื้นเมือง - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตลาดเมดินัท จูไมร่า - อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - ชิงช้าสวรรค์ ดูไบอาย - ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ - ทะเลทราย

วันที่สาม

เมืองดูไบ - เมืองอาบูดาบี - สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี- โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ - อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์- เฟอร์รารี่เวิลด์ - ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเมืองอาบูดาบี - เมืองดูไบ - ห้างเอมิเรตส์มอลล์

วันที่สี่

เมืองดูไบ - ร้านเครื่องหนัง - ขึ้นชมวิวบนอาคารดูไบเฟรม - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ - ดูไบครีก - นั่งเรือข้ามฟาก - ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ห้า

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
06 - 10 กันยายน 2562
26,499.00
ราคาเด็ก25999
13 - 17 กันยายน 2562
26,499.00
ราคาเด็ก 25999
20 - 24 กันยายน 2562
27,499.00
ราคาเด็ก 26999
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562
27,499.00
ราคาเด็ก26999
04 - 08 ตุลาคม 2562
28,499.00
ราคาเด็ก 27999
11 - 15 ตุลาคม 2562
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
18 - 22 ตุลาคม 2562
29,499.00
ราคาเด็ก 28999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD