dot dot


EGYPT SAVE & EASY 4D3Nicon  
รหัส : PWEG04
ไฟล์เอกสาร : pweg04.pdf
รายละเอียดย่อ :
โปรแกรมเที่ยวอียิปต์ครบๆ ในราคาสุดคุ้ม
**ออกเดินทาง 2 ท่าขึ้นไป**

HILIGHT!!
- ชมมหาปิรามิด 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- ชมสฟิงช์ และหน้ากากทองคำของฟาโรห์
- ชมหลุมฝังศพของอเล็กซานเดรีย
- บริการอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์บนเรือ
รายละเอียดทั้งหมด :

                   โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

สนามบินไคโร - โรงแรมที่พัก - อิสระตามอัธยาศัย

วันที่2

อเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการชิทาเดล - หลุมฝั่งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์

วันที่3

ไคโร - กีซ่า - มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - เมมฟิส - ชัคคาร่า - ปิรามิด

วันที่4

ไคโร - พิพิธภัณฑ์ไคโร - สุเหร่าโมฮัมเม็ด - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตน้ำหอม - ช้อปปิ้งตลาดข่าน - สนามบินตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
กรกฎาคม - กันยายน 2562
13,400.00
ราคาเด็ก 12900
ตุลาคม - 20 ธีนวาคม 2562
14,400.00
ราคาเด็ก 13900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD