dot dot


PWS The Best Georgia 7D4Nicon  
รหัส : PWGG01
ไฟล์เอกสาร : pws_the_best_georgia_7d4n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-ชมวิหารจวารี
-เที่ยวเมืองอุพลิสชิเค
-ป้อมปราสาทอันนานูรี
-นั่งรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส
-ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพ –  อิสตัลบูล

วันที่2 อิสตันบูล - ทบิลิชิ  

วันที่3 ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ -   กูดารี

วันที่4 กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลิซี 

วันที่5 ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่

วันที่6 BARJOMI – TBILISI

วันที่7 BKK –กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
11-17 ส.ค. 62
49,388.00
ราคาเด็ก 48,888


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD