dot dot


มหัศจรรย์ บาหลี บุโร พุทโธ 5D3Nicon  
รหัส : BIID06
ไฟล์เอกสาร : bt-bal04_fd_jun-aug19.pdf
รายละเอียดย่อ :
พิเศษ!! ชมโชว์พื้นเมืองบารองแดนซ์ อิ่มอร่อยซีฟู๊ด ริมหาดจิมบารัน

ชมมรดกโลก "มหาเจดีย์บุโรพุทโธ"
และสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ง "เกาะบาหลี"

รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน

วันที่2

บาหลี - ย็ฮกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ - บุโรพุทโธ -วัดปะวน - วัดเมนดุค

วันที่3

ย็อกยาการ์ตา - บาหลี - วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต

วันที่4

บาร็องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด - วัดเทมภัคสิริงห์ - ตลาดปราบเซียน - ร้าน Krisana

วันที่5

าหลี - กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
08-12 ส.ค. 62
29,400.00
ราคาเด็ก 28900
15-19 ส.ค. 62
24,400.00
ราคาเด็ก 23900
22-26 ส.ค. 62
23,400.00
ราคาเด็ก 22900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD