dot dot


เลสโก ซาลามัด บาหลี 4D3Nicon  
รหัส : ZEID02
ไฟล์เอกสาร : zein02.pdf
รายละเอียดย่อ :
บาหลี..อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย
- ชมวัดหลวงเบซากีห์
- วิหารกลางทะเล ทานาล็อท
- หาดจิมบารัน
- ชมนาขั้นบันได

**พิเศษ** ดินเนอร์ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - จิมบารัน

วันที่ 2

วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์

วันที่ 3

ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

วันที่ 4

สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
05-08 ก.ย. 62
13,499.00
ราคาเด็ก 12999
12-15 ก.ย. 62
13,499.00
ราคาเด็ก 12999
19-22 ก.ย. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13999
26-29 ก.ย. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13999
03-06 ต.ค. 62
14,499.00
ราคาเด็ก 13999
10-13 ต.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
16-19 ต.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
17-20 ต.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
24-27 ต.ค. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
07-10 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
13-16 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
14-17 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
20-23 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
21-24 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
25-28 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999
27-30 พ.ย. 62
15,499.00
ราคาเด็ก 14999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD