dot dot


SST ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้งicon  
รหัส : SSCHT01
ไฟล์เอกสาร : sscht01.pdf
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน (3U)
รายละเอียดทั้งหมด :


ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน (3U)

    ทัวร์จีน ซินตูเฉียว...สรวงสวรรค์ของช่างภาพ หลี่ถัง...เมืองที่สูงเป็นอันดับสองของโลก อุทยานย่าติง...THE LAST SHANGRI-LA
    ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู อุทยานมู่เก๋อฉั้ว คังติ้ง เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ) ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากง เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียว หย่าเจียง หลี่ถัง เต้าเฉิง เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว) อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก) เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
    ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
    4 ดาว

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
23 - 30 มิ.ย. 19
37,499.00
ราคาเด็ก 36,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD