dot dot


SSPK01 ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง...สังขยาฟักทอง อู่ไถซาน ต้าถง กำแพงเมืองจีนicon  
รหัส : SSPK01
ไฟล์เอกสาร : sspk01.pdf
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง...สังขยาฟักทอง อู่ไถซาน ต้าถง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)
รายละเอียดทั้งหมด :


ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง...สังขยาฟักทอง อู่ไถซาน ต้าถง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

    ทัวร์จีน อู่ไถซาน 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีน คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา มณฑลชานซี
    ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง อู่ไถซาน วัดเสี่ยนทง วัดผู่ซาติ่ง วัดถ่าเอี้ยน วัดซูเซี่ยง วัดอู่เหยเมี่ยว วัดเสวียนคง ต้าถง วัดถ้ำหยุนกั่ง(รวมรถแบตเตอรี่) ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง ปักกิ่งกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower(ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย) ตลาดหงเฉียว
    ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเจอู่ไถซาน ,สุกี้ต้าถง ,เป็ดปักกิ่ง
    4 ดาว

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
26 - 30 มิ.ย. 19
26,499.00
ราคาเด็ก 25,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD