dot dot


CUCT EASY KOREA SPRING LOVER 5D3Nicon  
รหัส : CUKR01
ไฟล์เอกสาร : cuct_easy_korea_spring_lover_5d3n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-ชมหุบเขาศิลปะโพซอน สวนศิลปะอันยาง
-เที่ยวสวนสนุก เอเวอร์แลนด์เต็มวัน
-ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง ฮงแด ทงแดมุน
รายละเอียดทั้งหมด :

 โปรแกรม

วันที่1 เดินทางสู่กรุงโซล

วันที่2 ชมหุบเขาศิลปะโพซอน ชมสวนศิลปะอันยาง ช้อปปิ้งที่ทงแดมุน 

วันที่3 เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) 

วันที่4 ชมศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ชมศูนย์เครื่องสำอาง ชมโรงงานสาหร่าย เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) ฟรีใส่ชุดประจำชาติเกาหลีฮันบก ชมพระราชวังเคียงบ็อค ชมโซลทาวเวอร์หรือนัมซานทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟต์)  ช้อปปิ้งเมียงดง

 วันที่5 ชมศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ช้อปปิ้งย่านฮงแด ชมถ่ายภาพ 3 มิติ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน  

 

 

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
22-26 มิ.ย. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15,900
26-30 มิ.ย. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15,900
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 62
16,400.00
ราคาเด็ก 15,900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD